Denis Diderot

Denis Diderot [deni didʁo]   (5. října 1713 Langres, Champagne – 31. července 1784 Paříž), francouzský filozof, umělecký kritik a spisovatel. Byl známou osobností osvícenství 18. století a spoluautor světoznámé Encyklopedie.

Denis Diderot

Denis Diderot

Diderot (dále také jen D.) je znám zejména pro svou práci encyklopedickou, podílel se jako hlavní editor a spoluautor na vydání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel `. Jeho hlavním spolupracovníkem byl Jean le Rond d’Alembert.

Projekt Encyklopedie

Do projektu na vydání Encyklopedie byl Diderot osloven knihkupcem a tiskařem André Le Bretonem. Jednalo se původně o překlad díla Cyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts and Sciences, kterého se jako první ujal John Mills `. D. ale vydavatele přemluvil, aby pojali vše jako dílo nové a rozšířilo ho i o ideje a znalosti z tzv. Republiky dopisů ` (mezinárodního společenství učenců té doby). V roce 1750 byl projekt oznámem a 1751 byl vydán první svazek. JIž v roce 1752 bylo ale vydávání zastaveno pro obvinění z šíření rozvratných obsahu. Univerzální vědění a pojetí hesel, která de facto hlásila náboženskou toleranci a svobodu myšlení. Což nebylo to vládnoucí vrstvu aristokratů přijatelné. Diderot mohl následně v práci pokračovat, ale byl pod neustálým tlakem možných policejních razií.

Encyklopedie (Encyclopédie) Denise Diderota

Encyklopedie (Encyclopédie) Denise Diderota, úvodní strana

Filozofie a Diderot

Ve filozofii se Diderot zabýval problematikou svobodné vůle a zastával materialistický pohled na svět. Domníval se, že veškeré lidské chování je ovlivněno dědičností. Varoval další filozofy před přehnaným kladením důrazu na přírodní vědy a automaticky přijímaným pohledem, že jejich rozvoj znamená nevyhnutelně i rozvoj v oblasti sociální a lidské. Svou filozofii založil na metodě experimentu a studiu pravděpodobnosti. Ve svém filozofickém světonázoru se postupně přesunul k materializmu` a ateismu`.

Díla

Estetická díla

  • Pojednání o kráse

Próza

  • Jakub fatalista a jeho pán – jeho nejznámější román, zabývající se filozofickými otázkami svobodné vůle
  • Rameanův synovec
  • Salóny
  • D´Alembertův sen
  • Jeptiška
  • Sebrané spisy
  • Dva rozhovory
  • Upovídané šperky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *