Toastmasters Ostrava

Toastmasters Ostrava je neziskovým řečnickým klubem v Ostravě spadajícím zařazením a způsobem organizace setkání do celosvětové sítě klubů Toastmasters International. Jako jediný v ČR má setkání v češtině i angličtině.

Klub vznikl v roce 2011 jako jeden z rétorických klubů v rámci celosvětové sítě Toastmasters International (TMI). Na rozdíl od většiny klubů bylo rozhodnuto, že setkání budou probíhat lichý týden v českém jazyce a sudý v anglickém. Důvodem pro to byl nedostatek zájemců o členství s dostatečnými znalostmi angličtiny.

Klub je, jako i drtivá většina ostatních klubů, otevřen široké veřejnosti. Vedle stálých členů se tak setkání může zúčastnit kdokoliv jako host. Stačí bez ohlášení přijít.

Průběh setkání

Setkání Toastmasters Ostrava

Foto ze setkání Toastmasters Ostrava. (c) Radim Polášek

V pojetí průběhu setkání se Toastmasters Ostrava neliší příliš od běžné praxe v jiných klubech. Setkání[1] se skládá ze dvou částí, které rozděluje krátká pauza. Na setkání jsou na na programu nejprve kratší připravené role, první část je poté završena krátkými řečmi bez přípravy (anglicky: Table Topics). V druhé části večera jsou zařazeny řeči připravené dle vzdělávacích manuálů TMI a po nich následují hodnocení (evaluace).

Oproti jiným klubům je v první části setkání zařazena i role baviče (jokemaster) a balamuta (tall tale). V případě balamuta[2] se jedná o roli, jejíž cílem je oklamat posluchače tak, aby věřili smyšlenému příběhu nebo naopak nevěřili tomu skutečnému.

Vznik klubu Toastmasters Ostrava

Klub se začal konstituovat od říjnu 2010, přičemž historicky první setkání proběhlo 27. října 2010 a bylo v angličtině. První veřejné setkání poté proběhlo 10. listopadu 2010. V únoru 2011 poté klub získal 21. stálého člena a mohla tak proběhlou jeho oficiální registrace u Toastmasters International. Zakládajících členů (Carter members) tak bylo 21.

Dřystplac, aneb Speaker’s Corner v Ostravě

Záběr z akce Dřystplac

Záběr z řečnické akce s názvem Dřystplac. (c) Radim Polášek

Již během první sezóny klubu bylo zorganizováno otevřené setkání na Jiráskově Náměstí (Kuří rynek) v centru Ostravy. Pro jeho název bylo použito jedno svérázné slovo používané na Ostravsku. Akce byla nazvána Dřystplac (dřystat = kecat, mluvit v silně hovorové formě mluvy na Ostravsku, plac = od německého der Platz = náměstí). Jedná se o moderované pásmo připravených řečí členů klubu či pozvaných hostů. Délka pásma je většinou kolem jedné až jedné a půl hodiny. Oproti běžným setkáním měsíc červen již umožňuje bez problémů setkání pod otevřeným nebem. Pro členy klubu se poté jedná o výzvu si vyzkoušet přednes i před cizími posluchači (kolemjdoucími na náměstí) a navíc bez zvukové techniky.

Organizační struktura klubu, prezidenti

Organizace Toastmasters má své kořeny v americe a odtud pochází i organizační struktura klubu. Ve vedení klubu je tak prezident, kterému s vedením klubu a organizací setkání pomáhají viceprezidentové pro vzdělávání, členství a vztahy s veřejností (PR). Prezidenti klubu Toastmasters Ostrava: 1. Robert Vlach (2011-2012), 2. Martin Bobek (2012-2013), 3. Radim Polášek (2013-2014).

Místo setkávání

De facto od svého založení se klub schází v 1. patře kavárny Café No. 10 v centru Ostravy. Setkání se konají každou středu 18-20 hodin[3].

Odkazy
  1. http://www.tmostrava.cz/role.php - Popis jednotlivých rolí setkání —^
  2. http://www.tmostrava.cz/info/?cz_balamut,13 —^
  3. http://www.tmostrava.cz/ —^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *