Toastmasters International

Toastmasters International (zkratkou TI nebo také TM) je nezisková vzdělávací organizace zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, zejména řečnictví. Pomocí svého vzdělávacího programu umožňuje členům rozvíjet své dovednosti a znalosti ve veřejném vystupování a vedení lidí (leadershipu). Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti, která se může také zapojit.

Continue reading