Monthly Archives: November 2013

Toastmasters International

Toastmasters International (zkratkou TI nebo také TM) je nezisková vzdělávací organizace zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, zejména řečnictví. Pomocí svého vzdělávacího programu umožňuje členům rozvíjet své dovednosti a znalosti ve veřejném vystupování a vedení lidí (leadershipu). Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti, která se může také zapojit.

Continue reading