Toastmasters International

Toastmasters International (zkratkou TI nebo také TM) je nezisková vzdělávací organizace zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, zejména řečnictví. Pomocí svého vzdělávacího programu umožňuje členům rozvíjet své dovednosti a znalosti ve veřejném vystupování a vedení lidí (leadershipu). Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti, která se může také zapojit.

Toastmasters logo

Logo Toastmasters (c) Toastmasters International

Organizace vznikla z původně jednoho řečnického klubu, který založil Ralph C. Smedley 22. října 1924 v Santa Aně, Californii, USA. Za svou historii kluby prošlo celosvětově asi čtyři (4) miliony lidí. V dnešní době má Toastmasters International (http://www.toastmasters.org/) kolem 290 000 aktivních členů, kteří se scházejí v přibližně 14 350 klubech v celkem 122 zemích světa.

Organizační struktura Toastmasters

Protože řečnických klubů fungujících pod hlavičkou TM je v celém světě mnoho existuje struktura dle které se celá organizace dělí na jednotlivé oblasti. Jsou jimi jednotlivé kluby, oblasti, divize, distrikty a regiony. Dělení má i jeden velmi praktický důvod. Několikrát do roka je možno mezi kluby a následně i na vyšších úrovních organizace pořádat řečnické soutěže.

Členství a hosté

Setkání klůbů TM jsou téměř vždy zcela otevřené veřejnosti. Na setkání tedy může dorazit kdokoliv a to i bez předchozí domluvy. Na setkání se poté účastníci dělí na členy a hosty. Hosté mají vstup zdarma a mohou jim být nabídnuty k vyzkoušení řeči. Naproti členství je placené, ale nese sebou také několiv výhod. Členové získávají magazín zaměřený na vystupování na veřejnosti do svých stránek a získávají také 4 bezplatné manuály, dle kterých se zdokonalují v řečnických dovednostech.

Jazyk setkání

TM pochází z USA, většina klubů tedy komunikuje v angličtině, ale např. v ČR je několik klubů, které “fungují” v češtině a stejně tak je možno v zahraničí narazit na kluby ve francouzštině, němčině, španělštině, japonštině nebo dalších. Základní manuál je kromě angličtiny dostupný ve francouzštině, němčině, japonštině, španělštině a pro české členy i v češtině.

Vzdělávací program Toastmaters

Vzdělávací program ToastmastersKluby a organizace jsou zaměřeny na rozvoj řečnických a manažerských (vůdcovských, leadership) dovedností. Pro tyto potřeby jsou pro členy připraveny manuály, kdy téměř každá řeč prezentovaná na klubovém setkání koresponduje s projektem z těchto manuálů. Prezentujícím jsou dávány rady a tipy na co se zaměřit a jaké dovednosti si procvičit, nebo se na ně soustředit. Ruku v ruce s tímto jsou tyto řeči hodnoceny (evaluovány) zkušenějšími členy klubu. Řečníci tedy mají i zpětnou vazbu jak se jim daří naplňovat cíle jednotlivých manuálových projektů.

Vydělávací program má dvě větve: řečnickou a manažerskou. V první se připravují a prezentují řeči dle manuálových projektů, v té manažerské větvi má poté člen možnost se spolupodílet na fungování klubu a organizaci setkání.

Kompetentní komunikátor – základní manuál

Competent communication ToastmastersV rámci řečnické větve je pro každého stěžejní první manuál s názvem Competent Communicator (Kompetentní Komunikátor; manuál je pro členy k dispozici v i češtině). Ten obsahuje celkem 10 projektů, které se na setkáních promění v 10 řečí daného člena.

10 projektů z manuálu Competent Communicator
 1. Představte se (The Ice Breaker)
 2. Připravte si řeč (Organize Your Speech)
 3. Mluvte k věci (Get to the Point)
 4. Volte správná slova (How to Say It)
 5. Používejte řeč těla (Your Body Speaks)
 6. Pracujte s hlasem (Vocal Variety)
 7. Nastudujte si téma (Research Your Topic)
 8. Osahejte si prezentační pomůcky (Get Comfortable with Visual Aids)
 9. Vložte se do toho (Persuade with Power)
 10. Inspirujte své posluchače (Inspire Your Audience)

Dle několikaletých zkušeností těchto 10 řečí dostačuje k tomu, aby člověk ztratil trému a naučil se dobře hovořit a bez problémů vystupovat před posluchači.

Program setkání klubu Toastmasters

Každé setkání klubu Toastmasters je jinému podobné a přitom může být obsahově zcela odlišné. Podobnost jednotlivých setkání napříč různými kluby je co se týče rolí ze kterých se daný program skládá. Rolí je několik a patří k nim například moderátor večera (Toastmaster), časoměřič (Timekeeper), obecný hodnotitel (General Evaluator). Jednotlivé kluby TM mohou mít tu o roli více tu o roli méně (některé kluby některé role nepoužívají), ale v zásadě se setkání skládá ze stejných rolí.

Čím se naopak setkání jednotlivých klubů může lišit dost je pořadí jednotlivých rolí na setkání a jeho atmosféra. Spolupodílí se na ni zejména moderátor daného setkání, prostředí setkání (venue), členové daného klubu (zejména ti, kteří mají připravené řeči na rozličné témata dle jejich volby) i samotní hosté, kteří často přicházejí v různém složení a počtu. I když jsou jednotlivá setkání (i v jednom klubu) jedno druhému velmi podobné, každé je jedinečné.

Jednotlivé role na setkání

Setkání se skládá z vystoupení jednotlivých řečníků, kteří zastávají role z nichž jsou setkání složena. Role se dají v zásadě rozdělit na ty velké (vyžadují důkladnou přípravu a jsou délší z hlediska času) a kratší (vyžadují méně přípravy, trvají kratší dobu).

Mezi velké role můžeme řadit moderátora (Toastmaster), 2-5 (dle nastavení daného klubu) připravených “velkých” řečí, table topic mastera (klade témata pro krátké řeči bez přípravy), hodnotitele velkých řečí, obecného hodnotitele.

Do malých rolí se poté počítá slovíčko dne, výzva, závěrečná myšlenka, účast v table topicích, časoměřič, jazykář, sčítač hmm zvuků a vtipálek (jokemaster).

Klubové a meziklubové soutěže

Minimálně dvakrát do roka se koná kolečko soutěží, ve kterých řečníci porovnávají své dovednosti, ale i píli v přípravě. Komunikační dovednosti patří mezi tzv. měkké dovednosti a trénink je tedy většinou důležitější než nadání. První soutěží je soutěž v humorných řečech a krátkých řečech bez přípravy a druhou soutěž mezinárodních řečí spojená se soutěží hodnotitelů. Obě soutěže nejprve probíhají na klubové úrovni mezi členy daného klubu, následně na úrovni oblastní, divizní atd. až se dostanou na celosvětovou úrovni.

Řečnické kluby v České republice

Každé větší město v České republice hostí alespoň jeden klub Toastmasters. V Prace a Brně je klubů vždy několik, v Ostravě a dalších městech je poté po jednom klubu.

Odkazy
 1. http://www.toastmasters.org/ - Oficiální webové stránky Toastmasters International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *