Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření je hovorově často označováno za “psychotesty pro řidiče”. Jedná se o sérii krátkých vyšetřeních sloužících k ověření způsobilosti osoby k řízení motorových vozidel.

Obecně je cílem otestovat jeho pozornost a schopnost adekvátně reagovat v dopravním provozu. Dle platné legislativy je toto vyšetření nutné pro řidiče z povolání, u tzv. vybodovaných řidičů a dále ve vybraných případech kdy tak určí lékař. Toto vyšetření, tzv. dopravní psychotesty, si může u osob starších 65 let vyžádat i praktický lékař.

Povinnost těchto testů upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ten také určuje, kdo je nucen tyto testy podstoupit povinně. Často kladené otázky naleznete zodpovězeny například na straně Nejčastějších dotazů k dopravně psychologickému vyšetření jednoho z poskytovatelů těchto služeb.

Kdo je oprávněn provádět vyšetření

Vyšetření je oprávněn provádět psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR[1].

Co vše je potřeba si vzít sebou k vyšetření

Důležité je nezapomenou si sebou vzít občanský průkaz, dále výpis z evidenční karty řidiče, případně řidičský průkaz a veškeré kompenzační pomůcky, které používáte (naslouchadla, brýle atd.).

Cena vyšetření

Cena dopravních psychotestů se různí, dle daného psychologa. Většinou se pohybují v rozmezí kolem 2000 až 4000 kč.

Odkazy
  1. Seznam psychologů akreditovaných ministerstvem – seřazeni dle abecedy —^
  2. Psychologické centrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *