Přidána hesla nejen o dvou zajímavých myslitelích minulosti

Přidali jsme dvě hesla zaměřená na dva poměrně významné myslitele minulosti nedávné i té nepatrně vzdálenější. Pokud jste je neznali, nebo o nich podrobněji něco nečetli domníváme se, že vás toto zaujme.

Zaměřili jsme se nejprve na známého encyklopedisu Denise Diderota. Při přípravě hesla nás zaujalo, že jeho jméno se ve francouzštině vyslovuje poněkud jinak, než jak jsme na to zvyklí v češtině. Dále se dozvíte, že nebyl jen, či zejména autor encyklopedie, jak je velmi pravděpodobně obecně známo.

Druhým heslem je poté příspěvek o pravděpodobně méně známém rakouském vědci Konradu Lorenzovi. Jedná se o etologa, který ale – jak se domníváme – dosáhl mnohem většího věhlasu a známosti svým pozdním zaměřením na problematiku lidstva a jeho (spolu)žití ve společnosti. Určitě bychom zdůraznili jeho knihu Osm smrtelných hříchů.

Nikoliv s oběma, ale minimálně s Denisem Diderotem souvisí poté heslo Filozof. Není prozatím nikterak rozsáhlé – což chcete v budoucnosti změnit – nicméně dobře podle nás doplňuje podrobnější filozofii a zejména umožňuje zastřešit a propojit jednotlivé filozofy. A vězte, že i o dalších myslitelích chceme v budoucnu rozšířit obsah naší encyklopedie.

Poslední, poněkud odlišné heslo

Jako poslední jsme poté přidali heslo odlišné. Opět jedno z těch praktických. Jedná se o přiblížení jednoho salátového a vegetariánkého (i veganského) baru a restaurace Rawbar velmi blízko centra Ostravy. Jen tak na okraj je nutno zmínit, že daný “bar” má i masová jídla, ale pouze z těch zdravějších mas, jako je kuřecí nebo rybí.

Doufáme, že vás tato hesla zaujmou, dozvíte se z nich opět něco nového, nebo doplňujícího to, co jste už znali. A to je zejména smysl toho proč Kmen provozujeme.

Přejeme příjemný den :-)